อุปกรณ์ขายเครื่องดื่ม Beverage Service Equipment

โถน้ำหวาน 1หัวจ่าย

ยี่ห้อ Cofrimell
ผลิตจาก อิตาลี
ขนาด 270*410*610

โถน้ำหวาน 1หัวจ่าย

ยี่ห้อ Crathco D155-3
ผลิตจาก สหรัฐอเมริกา
ขนาด 250*400*690

โถน้ำหวาน 4 หัวจ่าย

ยี่ห้อ Crathco E475-3
ผลิตจาก สหรัฐอเมริกา
ขนาด 520*380*650

โถน้ำหวาน 3 หัวจ่าย

ยี่ห้อ Crathco D355-3
ผลิตจากประเทศ สหรัฐอเมริกา
ขนาด 650*400*690

โถจ่ายน้ำหวาน 2 หัวจ่าย

ยี่ห้อ crathco
ผลิตจากประเทศ สหรัฐอเมริกา