ตู้แช่แบบจัดเรียงด้านหลัง Back Stocks

ตู้ 2 ประตูแบบจัดเรียงด้านหลัง (Chiller)

จัดเรียงสินค้าทางด้านหลัง
เรียงสินค้าได้ง่าย
อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 2 องศา