ตู้แช่เบเกอรี่ Cake Showcase

ตู้แช่เบเกอร์รี่

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น Panorama
Dimension (WxDxH) mm.
Panorama-90 : 900x750x1400
Panorama-120 : 1200x750x1400
Panorama-150 : 1500x750x1400
Panorama-180 : 1800x750x1400

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่เบเกอร์รี่ BKO

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น BKO
Dimension (WxDxH) mm.
BK0-90 : 900x750x1100
BK0-120 : 1200x750x1100
BK0-150 : 1500x750x1100
BK0-180 : 1800x750x1100

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่เบเกอร์รี่

ยี่ห้อ Luckystar
รุ่น PCK
Dimension (WxDxH)mm
PC-K90 : 900*765*1350
PC-K120 : 1200*765*1350
PC-K150 : 1500*765*1350
อุณภูมิ 2 - 8 องศา

ตู้แช่เบเกอร์รี่ BK2

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น BK2
Dimension (WxDxH) mm.
BK2-90 : 900x750x1350
BK2-120 : 1200x750x1350
BK2-150 : 1500x750x1350
BK2-180 : 1800x750x1350

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่เบเกอร์รี่ CSD

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น CSD
Dimension (WxDxH) mm.
CSD-90CR : 900x820x1450
CSD-120CR : 1200x820x1450
CSD-150CR : 1500x820x1450

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่เบเกอร์รี่ CSD

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น CSD
Dimension (WxDxH) mm.
CSD-90CG : 900x820x1450
CSD-120CG : 1200x820x1450
CSD-150CG : 1500x820x1450

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่เบเกอร์รี่ DCSD

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น DCSD

Dimension (WxDxH) mm.
DCSD-90 : 900x780x1430
DCSD-120 : 1200x780x1430
DCSD-150 : 1500x780x1430
DCSD-180 : 1800x780x1430

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่เบเกอร์รี่ CIS

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น CIS-200CH
Dimension (WxDxH) mm. :
1200x750x1350
/ 800x750x1100

Temperature (ºC) : 2 ~ 8 / 45 ~ 50

ตู้แช่เบเกอร์รี่ SRCD

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น SRCD
Dimension (WxDxH) mm.
SRCD-70J : 700x750x1410
SRCD-90J : 900x750x1410
SRCD-120J : 1200x750x1410

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

SRCD90

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น SRCD
Dimension (WxDxH) mm.
SRCD-70 : 700x750x1410
SRCD-90 : 900x750x1410
SRCD-120 : 1200x750x1410

Temperature (ºC) : 2 ~ 8