ตู้แช่แบบหน้าเปิด Open Showcase

ตู้แช่หน้าเปิด Open Showcase

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น VILLA - 120
OPEN SHOWCASE VILLA
Sliding Door VILLA - 120

Dimension (WxDxH) mm.
1200x850x2220

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่หน้าเปิด Open Showcase

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น VILLA - 120
OPEN SHOWCASE VILLA
VILLA - 120

Dimension (WxDxH) mm.
1200x850x2220

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่หน้าเปิด Open Showcase

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น TIGER III
Dimension (WxDxH) mm.
SMART-90 : 900x700x1420
SMART-120 : 1200x700x1420
SMART-150 : 1500x700x1420
SMART-180 : 1800x700x1420

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่หน้าเปิด Open Showcase

ยี่ห้อย Systemfrom
รุ่น TIGER III
Dimension (WxDxH) mm.
Roma-90 : 900x800x1980
Roma-120 : 1200x800x1980
Roma-150 : 1500x800x1980
Roma-180 : 1800x800x1980

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่หน้าเปิด Open Showcase

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น HOKAIDO
Dimension (WxDxH) mm.
Hokaido-90 : 900x800x1985
Hokaido-120 : 1200x800x1985
Hokaido-150 : 1500x800x1985
Hokaido-180 : 1800x800x1985

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่หน้าเปิด Open Showcase

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น MINI LION
Dimension (WxDxH) mm.
SFO-90ML : 900x650x1500
SFO-120ML : 1200x650x1500
SFO-150ML : 1500x650x1500
SFO-180ML : 1800x650x1500

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่หน้าเปิด Open Showcase

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น LION
Dimension (WxDxH) mm.
Lion-90 : 900x650x1980
Lion-120 : 1200x650x1980
Lion-150 : 1500x650x1980
Lion-180 : 1800x650x1980

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่หน้าเปิด Open Showcase

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น MINI TIGER II
Dimension (WxDxH) mm.
SFO-90MT : 900x800x1500
SFO-120MT : 1200x800x1500
SFO-150MT : 1500x800x1500
SFO-180MT : 1800x800x1500

Temperature (ºC) : 2 ~ 8

ตู้แช่หน้าเปิด Open Showcase

ยี่ห้อ Systemfrom
รุ่น TIGER II
Dimension (WxDxH) mm.
SFO-90T II : 900x800x1980
SFO-120T II : 1200x800x1980
SFO-150T II : 1500x800x1980
SFO-180T II : 1800x800x1980

Temperature (ºC) : 2 ~ 8