ตู้โชว์เนื้อ Meat Showcase

ตู้แช่โชว์เนื้อ

ตู้แช่เย็น สำหรับโชว์เนื้อ ไส้กรอก
ระบบ no forst