โต๊ะ ตู้ สแตนเลสวางอุปกรณ์ประกอบอาหาร Equipment Stand

ตู้เตรียม ประตูเปิดมีการ์ดหลัง WORK CABINET W/SPLASH BACK-SWING

- ขาปรับระดับได้
- พร้อมชั้นวาง 1 ชั้น

ตู้เตรียม ประตูเปิดไม่มีการ์ดหลัง WORK CABINET W/O SPLASH BACK-SWING

- ขาปรับระดับได้
- พร้อมชั้นวาง 1 ชั้น

ตู้เตรียม ประตูเลื่อน มีการ์ดหลัง WORK CABINET W/SPLASH BACK-SLIDE

- ขาปรับระดับได้
- พร้อมชั้นวาง 1 ชั้น

ตู้เตรียม ประตูเลื่อนไม่มีการ์ดหลัง WORK CABINET W/OSPLASH BACK-SLIDE

- ขาปรับระดับได้
- พร้อมชั้นวาง 1 ชั้น

ตู้เตรียม แบบโล่งมีการ์ดหลัง WORK CABINET W/ SPLASH BACK-OPEN

- ขาปรับระดับได้
- พร้อมชั้นวาง 1 ชั้น

ตู้เตรียม แบบโล่ง ไม่มีการ์ดหลัง WORK CABINET W/O SPLASH BACK-OPEN

- พร้อมชั้นวาง 1 ชั้น

ตู้แขวนเก็บของ ประตูเลื่อน WALL MOUNT CABINET-SLIDE

- พร้อมชั้นวาง 1 ชั้น

ตู้แขวนเก็บของ แบบโล่ง WALL MOUNT CABINET-OPEN

- พร้อมชั้นวาง 1 ชั้น

ชั้นวางของเจาะสลอต 4 ชั้น

- พร้อมกระบะเก็บจาน
- พร้อมถังเก็บเศษอาหาร
- มีล้อพร้อมเบรค