ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส Undercounter Refrigeration

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์ มีการ์ดหลัง

ยี่ห้อ kitco stainless
ตู้แช่เย็นสแตนเลสแบบนอน no forst
ระบบควบคุมแบบดิจิตอลคอนโทรล
ขนาดหน้าลึก 60 เซนติเมตร


ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์

ยี่ห้อ kitco stainless
ตู้แช่เย็นสแตนเลสแบบนอน no forst
ระบบควบคุมแบบดิจิตอลคอนโทรล
ขนาดความลึก 70 เซนติเมตร

ตู้แช่เย็นเคาน์เตอร์

ยี่ห้อ kitco stainless
ตู้แช่เย็นสแตนเลสแบบนอน no forst
ระบบควบคุมดิจิตอลคอลโทรล
ขนาดความลึก 60 เซนติเมตร

ตู้แช่เคาน์เตอร์

ยี่ห้อ Sanden Intercool
ตู้แช่เย็นสแตนเลส No forst