เตาสแตนเลส Commercial Cooking Range

เตาจีน แบบหัวสแตนเลส หล่อปูนกันความร้อน GAS RANGE - CHINESE

- ขาปรับระดับได้
- หัวเตาแก๊ส KB8
- พร้อมก๊อกน้ำ
- มี Drain หน้าโต๊ะ สะดวกต่อการทำความสะอาด

เตาไทย แบบหัวสแตนเลสหล่อปูนกันความร้อน GAS RANGE - THAI

-ขาปรับระดับได้
-หัวเตาแก๊ส KB5
-พร้อมก๊อกน้ำ
-มี drain หน้าโต๊ะ สะดวกต่อการทำความสะอาด