ฮูดดูดควัน Exhaust Hood

ฮูดดูดควันพร้อมมอเตอร์

-พร้อมมอเตอร์เเรงดูดสูง
-พร้อมแผงกรองน้ำมัน
-มีหลอดไฟ LED พร้อมสวิทช์ปิด-เปิด