โต๊ะและเก้าอี้สแตนเลส Work Table

โต๊ะเตี้ย (วางเตา) มีการ์ดหลัง EQUIPMENT STAND W/SPLASH BACK

- ขาปรับระดับได้

โต๊ะเตี้ย (วางเตา) ไม่มีการ์ดหลัง EQUIPMENT STAND W/O SPLASH BACK

- ขาปรับระดับได้

โต๊ะเตรียม มีการ์ดหลัง WORK TABLE W/SPLASH BACK

- ขาปรับระดับได้
- สามารถเพิ่มชั้นเก็บของใต้โต๊ะได้
- สามารถเพิ่มชั้นวางของเหนือโต๊ะ 1 ชั้นได้
- สามารถเพิ่มชั้นวางของเหนือโต๊ะ 2 ชั้นได้
- สามารถเพิ่มลิ้นชักได้

โต๊ะเตรียม ไม่มีการ์ดหลัง WORK TABLE W/O SPLASH BACK

- ขาปรับระดับได้
- สามารถเพิ่มชั้นเก็บของใต้โต๊ะได้
- สามารถเพิ่มชั้นวางของเหนือโต๊ะ 1 ชั้นได้
- สามารถเพิ่มชั้นวางของเหนือโต๊ะ 2 ชั้นได้
- สามารถเพิ่มลิ้นชักได้

เก้าอี้นั่ง DINING FOOD CHAIR

- ซ้อนเก็บได้ ง่ายต่อการจัดเก็บ ทำความสะดวก

โต๊ะกินข้าว DINING FOOD TABLE

- ขาปรับระดับได้
- ขนาดใหญ่ ทานแบบไม่อึดอัด
- พับเก็บได้ สะดวกในการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย

โต๊ะเคลียร์เศษอาหาร มีการ์ดหลัง SOILED TABLE W/SPLASH BACK

- ขาปรับระดับได้

โต๊ะเคลียร์เศษอาหาร ไม่มีการ์ดหลัง SOILED TABLE W/O SPLASH BACK

- ขาปรับระดับได้

โต๊ะเข้ามุม ไม่มีการ์ดหลัง CORNER TABEL W/O SPLASH BACK

- ขาปรับระดับได้

โต๊ะเข้ามุม มีการ์ดหลัง CORNER TABEL W/ SPLASH BACK

- ขาปรับระดับได้