เตาสแตนเลส Commercial Cooking Range

เตาไทย แบบหัวสแตนเลสหล่อปูนกันความร้อน GAS RANGE - THAI

Description