ฮูดดูดควัน Exhaust Hood

ฮูดดูดควันพร้อมมอเตอร์

Description