ตู้แช่แบบจัดเรียงด้านหลัง Back Stocks

ตู้ 2 ประตูแบบจัดเรียงด้านหลัง (Chiller)

Description