อุปกรณ์ร้านกาแฟ Coffee Shop Equipment

เครื่องบดกาแฟ

Description

1. เฟืองบดแบบยุโรปทำให้บดเมล็ดกาแฟมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. สามารถบดเมล็ดกาแฟได้ 1.1 กิโลกรัมต่อนาที

3. สามารถปรับความละเอียดได้

4. ผงกาแฟที่ออกมาจะละเอียดมาก

5. โถเมล้ดกาแฟจุได้ถึง 1.35 กิโลกรัม

6. เบรกเกอร์อยู่ด้านหน้าเครื่อง สะดวกต่อการใช้งาน

7. มอเตอร์ขนาด 1/2 แรงม้า