ติดต่อเรา Contact Us

บริษัท มิคกี้มาร์ท จำกัด

MICKY MART CO. LTD.

Phone : 02-5324860

Moblie : 087-1231777 086-6103536

Address : บริษัท มิคกี้มาร์ท จำกัด

11 ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์

อำเภอ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130x

ธนาคารชื่อบัญชีเลขที่บัญชีสาขา
รุ่งรัก ปาศิริ 373-1-02855-8 ตลาดสี่มุมเมือง
กรรัตน์ แต้จินดา 288-3-00091-2 ตลาดสี่มุมเมือง
รุ่งรัก ปาศิริ 283-1-35469-2 ตลาดสี่มุมเมือง
รุ่งรัก ปาศิริ 237-3-00949-3 ตลาดสี่มุมเมือง
รุ่งรัก ปาศิริ 288-3-00102-3 ตลาดสี่มุมเมือง